trời lạnh Archive

Những bệnh nhiều người mắc phải vào mùa đông

Mùa đông là thời điểm nhiệt độ xuống thấp và có những đợt gió lạnh thường xuyên tràn về, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mọi người dân. Chúng tôi xin liệt kê ra đây những căn bệnh nhiều người mắc phải vào mùa đông để mọi người chủ động có …