Dùng đèn sưởi nhà tắm có nguy hiểm cho người sử dụng không?