Mới đầu tháng 9 nhưng thị trường đèn sưởi đã bắt đầu nóng lên