Đèn sưởi nhà tắm có nguy hiểm cho trẻ em hay không?