Sản phẩm khác Archive

Đèn bàn Protex PR-005L chống cận thị cho trẻ

Hiên nay tình trạng các em học sinh bị cần thị này càng nhiều, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như kết quả học tập của trẻ. Một trong những nguyên nhân là do đèn học không đủ hoặc quá sáng khiến mắt các bé không thể thích nghi kịp. Đèn …